Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave opreme za nadogradnju sustava prikupljanja otpada

13. veljače 2015.

Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave opreme za nadogradnju sustava prikupljanja otpada u pogledu obračuna naplate komunalne usluge odvoza otpada po volumenu ili masi – FZOEU
U svrhu uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području RH sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira, u obliku pomoći jedinicama lokalne samouprave, nabavu opreme za nadogradnju sustava prikupljanja otpada u pogledu obračuna naplate komunalne usluge odvoza otpada po volumenu ili masi.
Pod nadogradnjom sustava prikupljanja otpada smatraju se svi elementi neophodni za funkcionalnost sustava za prikupljanje otpada radi naplate komunalne usluge odvoza otpada (uključujući sustave za identifikaciju spremnika i vozila, vage i sl.) prema volumenu ili masi.
Udio sufinanciranja Fonda po pojedinačnom zahtjevu i pojedinačnom ugovoru iznosi najviše do 300.000,00 kuna opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja.

http://www.fzoeu.hr/hrv/pdf/JAVNI%20POZIV%20ZA%20NADOGRADNJU%20SUSTAVA%20PRIKUPLJANJA%20OTPADA2015.pdf