Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za odvojeno prikupljanje otpada – FZOEU

13. veljače 2015.

U svrhu uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području RH sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira, u obliku pomoći jedinicama lokalne samouprave, nabavu komunalne opreme za odvojeno prikupljanje otpada.
Pod komunalnom opremom za odvojeno prikupljanje otpada smatraju se: spremnici, kante, posude, zeleni otoci, polu podzemni i podzemni kontejneri, vrtni komposteri i sl. namijenjeni za odvojeno prikupljanje otpada, uključujući i sustav za identifikaciju naplate otpada prema volumenu ili masi, ukoliko se taj sustav uvodi.
Udio sufinanciranja Fonda po pojedinačnom zahtjevu i pojedinačnom ugovoru iznosi najviše do 500.000,00 kuna opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja.

Fond će subvencionirati:
a) Do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o projektima koji se nalaze na području posebne državne skrbi RH i u prvoj skupini otoka, području jedinica regionalne samouprave indeksa razvijenosti manjeg od 75% prosjeka RH, te području jedinica lokalne samouprave indeksa razvijenosti manjim od 50% prosjeka RH;
b) Do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o projektima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje, drugoj skupini jedinica regionalne samouprave indeksa razvijenosti između 75% – 100% prosjeka RH, te području jedinica lokalne samouprave indeksa razvijenosti između 75% – 100% prosjeka RH;
c) Do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja za korisnike koji se nalaze na područjima izvan opsega navedenog pod točkama a. i b.

http://www.fzoeu.hr/hrv/pdf/JAVNI%20POZIV%20ZA%20KOMUNALNU%20OPREMU2015.pdf