Sve tvrtke i ustanove s više od 50 zaposlenih morat će imati povjerenike za otpad

11. veljače 2015.

Izvor: Poslovni.hr/Hina

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode pokrenulo je program izobrazbe gospodarenja otpadom za sve pravne subjekte s više od 50 zaposlenih koji će morati odrediti povjerenike za otpad, dok će tvrtke za gospodarenje otpadom morati odrediti odgovorne osobe. Ministarstvo očekuje na jesen izobrazbu oko 4.000 povjerenika i odgovornih osoba, koja bi trebala završiti do kraja godine, a financirati će je pravne osobe, istaknula je u srijedu Sanja Radović Josić, načelnica Sektora za održivo gospodarenje otpadom u Ministarstvu.

Izobrazba povjerenika i odgovornih osoba provodit će se u u veleučilištima i učilištima koja će po strogo propisanim uvjetima morati osigurati minimalno tri stručna predavača. Nakon završetka programa, polaznik će polagati pismeni ispit i dobiti potvrdu na rok od pet godina. Ministarstvo će voditi evidenciju o izdanim potvrdama kroz registar osoba koje su uspješno završile izobrazbu. Radović Josić tvrdi da će to za hrvatske tvrtke i institucije predstavljati samo jednokratni trošak, a višestruku dobit – neće plaćati kazne za nepropisno postupanje s otpadom i smanjit će troškove gospodarenja otpadom jer neće sve završiti u miješanom komunalnom otpadu.

Obveza imenovanja povjerenika za otpad odnosi se na tvrtke, javna poduzeća, JLS, zdravstvene ustanove, obrazovne ustanove i dr.

Povjerenik za otpad i odgovorna osoba kroz program izobrazbe usvojit će znanja o zakonskim propisima i obavezama, izradi plana gospodarenja otpadom za tvrtku, organiziranju odvojenog prikupljanja otpada, skladištenju otpada, postupanju s posebnim kategorijama otpada i opasnim otpadom.

Hrvatska do kraja 2018. mora uspostaviti cjeloviti sustav gospodarenja otpadom koji počiva na tri ključna stupa – razdvajanje otpada, sanaciji odlagališta i izgradnji centara za gospodarenje otpadom.

Cilj je smanjiti odlaganje otpada i povećati udio reciklaže na 50 posto odvojeno prikupljenog otpadnog papira, plastike, stakla i metala do 2020. godine.

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom iz 2013. definirane su obveze svih dionika sustava i rokovi u kojima treba osigurati odgovorno i propisno postupanje s otpadom odnosno edukaciju i podizanje svijesti o tome da otpad predstavlja važan resurs čijim pravilnim gospodarenjem poslovna zajednica ostvaruje korist, te sudjeluje u zaštiti okoliša i zdravlja ljudi.