Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalnih vozila – FZOEU

13. veljače 2015.

U svrhu uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području RH sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira, u obliku pomoći jedinicama lokalne samouprave, nabavu komunalnih vozila.
Pod komunalnim vozilima smatraju se vozila opremljena za obavljanje komunalnih poslova prikupljanja i odvoza otpada, uključujući i sustav za identifikaciju vozila u pogledu obračuna naplate komunalne usluge odvoza otpada po volumenu ili masi, ako se taj sustav uvodi.
Udio sufinanciranja Fonda po pojedinačnom zahtjevu i pojedinačnom ugovoru iznosi najviše do 1.200.000,00 kuna opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja.

http://www.fzoeu.hr/hrv/pdf/JAVNI%20POZIV%20ZA%20KOMUNALNA%20VOZILA2015.pdf