Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave mobilnih reciklažnih dvorišta – FZOEU

13. veljače 2015.

U svrhu uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području RH sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira, u obliku pomoći jedinicama lokalne samouprave, nabavu mobilnih reciklažnih dvorišta.
Pod mobilnim reciklažnim dvorištima smatraju se pokretne tehničke jedinice koje nisu građevine ili dio građevine, a služe odvojeno prikupljanju o privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.
Udio sufinanciranja Fonda po pojedinačnom zahtjevu i pojedinačnom ugovoru iznosi najviše do 300.000,00 kuna opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja.

http://www.fzoeu.hr/hrv/pdf/JAVNI%20POZIV%20ZA%20MOBILNA%20RECIKLAZNA%20DVORISTA2015.pdf