Glomazni otpad

15. prosinca 2016.

Zašto izgled grada kvari hrpa starih stvari?

Glomazni otpad sastoji se od predmeta ili stvari koje su, zbog svojih dimenzija ili sastava, neprikladni za prikupljanje u sklopu miješanog komunalnog otpada: namještaj, veliki kućanski aparati, instalacije i slično.

Uobičajena praksa odlaganja glomaznog otpada na ulicama ili divljim odlagalištima je estetski i higijenski neprihvatljiva – jer u takvom se otpadu često nalaze i opasne tvari kao što su one iz elektroničkih uređaja i akumulatora, otpadna ulja itd. Osim toga, glomazni otpad sadrži i predmete koji se mogu ponovno iskoristiti ili reciklirati.
Zato umjesto da nagrđuje javnu površinu i propada, glomazni otpad treba završiti na propisan način: predajmo ga u reciklažna dvorišta, odložimo u posebno označene spremnike ili naručimo njegov odvoz kod lokalnog komunalnog poduzeća. Kontaktirajte vaše komunalno poduzeće i raspitajte se o rasporedu i načinu odvoza glomaznog otpada.

Usvojimo novu dobru naviku:

Stari namještaj ne bacajmo već ga obnovimo, popravimo ili poklonimo. Kako je organizirano sakupljanje glomaznog otpada u vašem gradu ili općini, saznajte kod komunalne tvrtke koje djeluje na tom području.

A što s otpadnim vozilima i gumama?
Otpadna vozila predajmo ovlaštenom sakupljaču koji će nam isplatiti naknadu prilikom preuzimanja.

Razmislimo:
motorna vozila za prijevoz putnika koje, osim vozačkog sjedala, imaju još najviše 8 sjedala
vozila za prijevoz tereta s najvećom dopuštenom masom od 3,5 tona
motorna vozila na tri kotača osim motornih trocikala

Otpadna vozila predajmo ovlaštenom sakupljaču u cijelosti, to jest sa svim osnovnim dijelovima (motor, mjenjač, kotači s gumama, akumulator, stakla itd.) i uz presliku prometne dozvole vozila. Ukoliko vozilo nije u voznom stanju, nazovimo ovlaštenog sakupljača koji će odvesti vozilo do privremenog skladišta.

Otpadne automobilske gume ostavimo bez naknade kod vulkanizera, odložimo u reciklažno dvorište ili dopremimo ovlaštenom sakupljaču koji ih je dužan besplatno preuzeti.

Lokacije na kojima možemo predati vozilo te popis ovlaštenih sakupljača otpadnih vozila i gume potražimo na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.