EE otpad

15. prosinca 2016.

Zašto izgled grada kvari hrpa starih stvari?

Pobrinimo se za električni i elektronički otpad, jer oni sadrže tvari potencijalno opasne za okoliš i zdravlje ljudi, a metal i plastika od kojih su izrađeni mogu se preraditi i reciklirati.
EE otpad su električni i elektronički uređaji za koje ste odlučili da su otpad. Oni se mogu reciklirati kako bi se iskoristile brojne korisne sirovine koje se u njima nalaze, a mogu biti štetni ako se odbace u okoliš.

EE, tako se to radi!

 

Pobrinite se za svoje stare električne i elektroničke uređaje na jedan od četiri pravilna načina:
uređaje veličine do 25 cm besplatno predajte u trgovini s oznakom Preuzimamo EE otpad bez obveze kupnjeveće uređaje besplatno predajte u trgovini kada kupujete novebesplatno ih predajte u reciklažno dvorištebesplatno dogovorite odvoz s ovlaštenim sakupljačem. Popis sakupljača nalazi se na stranicama Fonda za zaštitu okoliša

Pored ovih, moguće su i slijedeće opcije:
Žarulje možete predati u svakoj trgovini koja ih prodaje, neovisno o veličini
Serviser je obvezan unutar svog poslovnog prostora besplatno preuzeti EE opremu za koju se utvrdi da popravak nije moguć ili je komercijalno neisplativ
Prodavatelj EE opreme s maloprodajnom trgovinom koja ima više od 400 m² prodajne površine za EE opremu i prodaje EE opremu obvezan je na vidnom mjestu na ulazu za kupce u trgovinu naljepnicom i na istaknutom mjestu informirati građane o preuzimanju EE otpada.


Pravilnim postupanjem s EE otpadom čuvamo okoliš, recikliramo vrijedne sirovine, čuvamo i stvaramo zelena radna mjesta i činimo Lijepu našu još ljepšom, čišćom i ugodnijom za život.

Razmislimo:
Svake godine u svijetu se proda 300 milijuna računala i milijardu mobilnih uređaja, a 80% ih završi na odlagalištima.
Računala i pametni telefoni sadrže elemente opasne po zdravlje ljudi kao što su olovo, živa, kadmij, berilij i arsen – zato se moraju sakupljati i odvoziti odvojeno od ostalog otpada.