Bio otpad

16. prosinca 2016.

Što je bio otpad, neka bude kompost!

Bio otpad se sastoji od kuhinjskog i vrtnog otpada i čini otprilike trećinu našeg svakodnevnog kućnog otpada.
Ako ga pomiješamo s ostalim otpadom i bacimo, on završi na odlagalištu gdje može stvoriti stakleničke plinove kao što je metan.

Kompostiranjem ne samo da čuvamo okoliš, već i štedimo – uporabom komposta umjesto kupovine gnojiva za naše kućne biljke i vrtove!
Bio otpad odložimo posebno ili napravimo mini kompostane.

Usvojimo novu dobru naviku:

Što sve možemo kompostirati?
Uz uobičajeni biootpad iz kuhinje ili vrta: ostatke voća i povrća, možemo kompostirati i vrećice za čaj, drvene štapiće i čačkalice, talog kave, iskorištene maramice, pepeo iz peći na drva, kosu, životinjsku dlaku.

Što ne možemo ili ne smijemo kompostirati?
Osjemenjeni korov, lišće i ljuske oraha, češere, pluto, kosti, novinski papir i časopise u boji, pelene, sadržaj vrećica za usisavače te otpatke koji sadrže opasne kemikalije kao što su ulja, stari lijekovi, bojano i impregnirano drvo, stiropor.

Razmislimo:
kompostom osiguravamo prozračnost tla u vrtu, prihranjujemo naše biljke