Građevni otpad

16. prosinca 2016.

Građevni otpad

Pravi majstor uvijek pospremi za sobom!

Kao odgovorni majstori, otpad nastao prilikom gradnje ili rušenja nikad ne smijemo ostavljati u okolišu ili ga bacati u komunalni otpad. Umjesto toga, predajmo ga u najbliže reciklažno dvorište.

Otpad nastao prilikom gradnje ili rušenja nikad ne smijemo ostavljati u okolišu ili ga bacati u komunalni otpad

Usvojimo novu dobru naviku:

Prilikom rušenja ili preuređenja odvojimo potencijalno opasan otpad kao što su npr. fluorescentne žarulje, drvene elemente obojane bojama koje sadrže olovo, plastične podove itd.

Za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovimo ovlaštenu osobu koja će ga besplatno preuzeti – popis ovlaštenih osoba potražimo na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode

Građevinske konstrukcije kao što su one od cigle, drvene grede i sl. radije rastavimo nego rušimo – tako ih možemo ponovno uporabiti ili reciklirati

Razmislimo:
Izgradnja raznih građevina u svijetu troši čak 40% svih prirodnih sirovina (vode, rudače itd.) koje zato postaju sve rjeđe i skuplje.