06. svibnja 2014.

6. svibnja 2014.

Na sastanku s gradonačelnicom Supetra razmatrani su mogući modeli suradnje Grada Supetra i Općine Pučišća vezano uz zajedničko korištenje pretovarne stanice, te se razgovaralo o količinama i sastavu otpada koji bi se u tu stanicu otpremao.