15. svibnja 2014.

15. svibnja 2014.

Prilikom obilaska lokacije na kojoj je planirana izgradnja pretovarne stanice Zagvozd, dožupan g.Šošić i pročelnica OU za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša gđa.Vuković, utvrdili su da je predmetna lokacija smještena neposredno uz županijsku i lokalnu cestu, te da ista ima mogućnost priključivanja na elektroenergetsku mrežu i vodoopskrbni sustav, ali je potrebno pristupiti rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.