28. travnja 2014.

28. travnja 2014.

U Ministarstvu zaštite okoliša i prirode održan je tematski sastanak o tokovima otpada koje je potrebno sagledati prilikom pripreme projekata CGO-a, kao i studijama izvedivosti i statusima projekata.