Županijski centar za gospodarenje otpadom, dokumenti

15. prosinca 2016.

NaslovPreuzmi/Link
Izvješće o provedbi analize fizikalno-kemijskih svojstava i ispitivanja biorazgradivosti komunalnog otpada Splitsko - Dalmatinske županije, Faza II
Izvješće o provedbi analize fizikalno-kemijskih svojstava i ispitivanja biorazgradivosti komunalnog otpada Splitsko - Dalmatinske županije, Faza I
Lokacijska dozvola
Idejni projekt - tekstualni dio
Idejni projekt - grafički prikazi
Rješenje MZOIE
Elaborat zaštite okoliša
Odgovori udrugama
Odluka o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta javne vodoopskrbe izvora Jadra i Žrnovnice
Rješenje MZOPUG o prihvatljivosti namjeravanog zahvata
Studija o utjecaju na okoliš Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici
Seizmičko mikrozoniranje

 

Komunalna infrastruktura

Ceste

NaslovPreuzmi/Link
1. Dionica - građevinska dozvola
1. Dionica - lokacijska dozvola
2. Dionica - građevinska dozvola
2. Dionica - lokacijska dozvola
3. Dionica - lokacijska dozvola
Rekonstrukcija raskrižja i ulaza u centar - građevinska dozvola