ZELENO ZAPOŠLJAVANJE

15. srpnja 2014.

EU je predstavio plan za povećanje mogućnosti zapošljavanja u ekološki prihvatljivim sektorima i pružanje potpore radnicima u kontekstu prelaska na zelenije gospodarstvo.

„Zelena” radna mjesta, koja uključuju rad s informacijama, tehnologijama ili materijalima kojima se pridonosi očuvanju okoliša, spadaju među radna mjesta čiji broj u Europi raste najbrže.

Obuhvaćaju radna mjesta u sljedećim područjima:

– recikliranje
– bioraznolikost
– izolacija radi povećanja energetske učinkovitosti
– poboljšanje kvaliteta zraka
– tehnologije obnovljivih izvora energije.

Čak i tijekom recesije broj radnih mjesta u tim područjima povećao se za 20 %. EU je utvrdio da je usmjeravanje gospodarstva prema tim sektorima ključno za postizanje održivog rasta.

Procijenjeno je da bi se u zelenom gospodarstvu u razdoblju do 2020. moglo otvoriti 20 milijuna novih radnih mjesta.

Potpora zelenom zapošljavanju

Prelazak na zelenije gospodarstvo uključivat će stvaranje novih vrsta zaposlenja i preobrazbu onih koja već postoje. Za to će biti potrebni radnici sa specijaliziranim vještinama, znanjem i izobrazbom.

Planom EU-a za potporu otvaranju novih radnih mjesta u zelenim sektorima i pružanje potpore radnicima zbog preobrazbe radnih mjesta obuhvaćeno je sljedeće:

– predviđanje vještina i znanja koji će u tim područjima biti potrebni te podupiranje radnika radi njihova stjecanja
– preusmjeravanje poreznog opterećenja s radne snage na onečišćenje
– poticanje rasprava između poslodavaca i sindikata radi osiguranja potpore radnicima
– poboljšanje međunarodne razmjene znanja u vezi s rastom zelenih sektora
– davanje smjernica malim poduzetnicima kako bi im se pomoglo pri prijelazu na zeleno gospodarstvo, usklađivanju s ekološkim propisima i predviđanju nedostatka vještina.

Zeleno gospodarstvo

Zeleno gospodarstvo, koje je odgovor na klimatske promjene i pomanjkanje resursa u cijelom svijetu, određeno je tehnološkim inovacijama, pojavom novih tržišta i promjenama u pogledu potražnje potrošača i zahtjeva industrije.

EU smatra da je prijelaz na zeleno gospodarstvo ključan: neučinkovita uporaba resursa i neodrživ pritisak na okoliš izazovi su za dugoročni gospodarski rast.

Sve veća potražnja u gospodarstvima u usponu znači da će se cijene resursa, sirovina i energije neizbježno povećati. Europsko gospodarstvo mora se hitnije odazvati na takve promjene.

Nacrt koji je predstavila Europska komisija sada se podnosi Vijeću ministara EU-a i Europskom parlamentu na odobrenje.

IZVOR: http://ec.europa.eu/news/employment/140702_hr.htm