Slaven Dobrović preuzeo dužnost ministra zaštite okoliša i prirode

16. veljače 2016.

U Ministarstvu zaštite okoliša i prirode jutros je izvršena primopredaja dužnosti između dosadašnjeg ministra Mihaela Zmajlovića i novog ministra Slavena Dobrovića. Zmajlović je ministra Dobrovića upoznao sa stanjem u Ministarstvu te mu je predao izvješće o radu Ministarstva zaštite okoliša i prirode u protekle četiri godine.

‘Danas smo obavili primopredaju i moj prethodnik, kolega Zmajlović, me upoznao sa tekućim stvarima i predao mi službeno izvješće o radu Ministarstva. Upoznao sam se sa vodećim ljudima pojedinih službi, a namjera mi je prvih nekoliko dana provesti upravo upoznajući ljude jer su oni najveća vrijednost ministarstva’ – rekao je ministar Slaven Dobrović.

Na upit medija o stanju u ministarstvu i prioritetima, ministar Dobrović je istaknuo da je gospodarenje otpadom goruće pitanje čijem će se rješavanju posvetiti. Tu je ključno, naglašava, pitanje regionalnih centara za gospodarenje otpadom i njihove funkcionalnosti. Ministar je rekao da će se napraviti detaljna analiza sustava te će uskoro izići sa konkretnim daljnjim koracima s ciljem stvaranja preduvjeta za uspostavu cirkularne ekonomije i resursno efikasnog društva.

Priopćenje MZOIP