Ovlaštenici za izobrazbu o gospodarenju otpadom

9. listopada 2015.

Temeljem obveze iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom Ministarstvo je izdalo prva ovlaštenja za provođenje izobrazbe o gospodarenju otpadom.

Popis ovlaštenja odnosno Registar ovlaštenika izobrazbe koji sadrži popis osoba koje je Ministarstvo ovlastilo za provedbu Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom nalazi se na mrežnim stranicama Ministarstva http://www.mzoip.hr/hr/otpad/izobrazba-o-gospodarenju-otpadom.html.

Sukladno odredbama članka 52. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (‘Narodne novine’, br. 94/13) potvrdu Ministarstva zaštite okoliša i prirode o obavljenoj izobrazbi u gospodarenju otpadom dužni su ishoditi:

povjerenik za otpad i njegov zamjenik
direktor – fizička osoba koja upravlja davateljem javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada i
osoba odgovorna za gospodarenje otpadom.

Ministarstvo izdaje potvrdu o obavljenoj izobrazbi u gospodarenju otpadom osobi koja je ispunila obveze sukladno Programu izobrazbe o gospodarenju otpadom (‘Narodne novine’, br. 77/15), na rok od pet godina.

Temeljem članka 2. stavka 1. točke 15. Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom Ministarstvo vodi Registar izobrazbe o gospodarenju otpadom koji se sastoji od:

Registra ovlaštenika izobrazbe i
Registra osoba koje su uspješno završile izobrazbu.

Registar ovlaštenika izobrazbe sadrži popis osoba koje je Ministarstvo ovlastilo za provedbu Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom.

Registar ovlaštenika izobrazbe (pdf)