Radovi na izgradnji trafostanice u Općini Lećevica (TS 35/20 kV) se nastavljaju

7. srpnja 2021.

Ministarstvo poljoprivrede je donijelo Odluku o davanju prava služnosti tvrtki HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., ELEKTRODALMACIJA SPLIT  za izgradnju trafostanice u Općini Lećevica. S obzirom da su obavljene sve radnje (procjena zemljišta, ishođena suglasnost Hrvatskih šuma i uplaćena naknada za pravo služnosti), izvođačima je javljeno da mogu nastaviti s radovima.

Podsjećamo da su radovi započeli te bili obustavljeni u kolovozu 2020. godine zbog procedure ishođenja prava služnosti. Do obustave radova je bilo odrađeno cca 95% zemljanih radova,  a uskoro se očekuje početak izrade temelja.

Ugovor o priključenju Centra za gospodarenje otpadom u Kladnjicama (Općina Lećevica) na distribucijsku elektroenergetsku mrežu, koji obuhvaća izgradnju navedene trafostanice i elektroenergetskog kabela KB 35 kV Uble do trafostanice u Općini Lećevica, su sklopili REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. i HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., ELEKTRODALMACIJA SPLIT  28. kolovoza  2019.  Ukupna vrijednost ugovora iznosi 9.878.662,50 HRK.

Objavljeno: 7. srpnja 2021.