Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

16. siječnja 2018.

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Link: strukturnifondovi.hr