Nastavak sanacije Karepovca korak bliže uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u SDŽ

8. siječnja 2018.

Nastavak radova na sanaciji splitskog odlagališta otpada Karepovac, najavljen za 8. siječnja 2018. godine, predstavlja korak bliže zatvaranju svih 15 ilegalnih i za ljude i okoliš opasnih odlagališta otpada na području Splitsko-dalmatinske županije te uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom čiji je dio i Županijski centar za gospodarenje otpadom u Lećevici. Regionalni centar čistog okoliša d.o.o., kao nositelj projekta izgradnje centra, nakon dobivanja lokacijske dozvole za CGO u Lećevici krajem rujna 2017. godine, intenzivno radi na pripremi slijedeće faze u njegovoj realizaciji. Postupak je to pripreme natječajne dokumentacije u suradnji s Europskom komisijom koji se uspješno odvija i koji bi uskoro trebao dovesti do raspisivanja međunarodnog natječaja za pružanje tehničke pomoći, nadzor radova te izgradnju centra i šest pretovarnih stanica, kao i drugih dijelova projekta. CGO Lećevica i šest pretovarnih stanica (Split, Sinj, Zagvozd, Brač, Hvar, Vis) je projekt od javnog interesa vrijedan 72 milijuna eura kojega u 90-postotnom iznosu financira Europska unija i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i 10% Splitsko-dalmatinska županija. Svi daljnji postupci, uključujući provedbu međunarodnog natječaja i odabir najboljeg ponuđača, kao i izgradnja, bit će strogo kontrolirani, redovito praćeni, javni i transparentni te rađeni uz suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i predstavnika Europske komisije – JASPERS.

Županijski CGO u općini Lećevica je najsuvremenije postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada, u čijem sastavu je planirana i izgradnja sortirnice i kompostane u svrhu izdvajanja sirovina korisnih za reciklažu. Izgradnjom i radom Centra neće se onečišćavati okoliš jer je dozvolama i rješenjima nadležnih tijela osigurana provedba mjera zaštite tla, zraka i voda: sve podloge će biti izvedene nepropusno, sve otpadne vode će se sakupljati i pročišćavati u uređaju za pročišćavanje otpadnih voda i koristiti za tehnološke potrebe centra i neće se ispuštati u podzemlje. Velik dio energetskih potreba Centar će zadovoljavati korištenjem obnovljive sunčeve energije, a koristit će i sakupljenu kišnicu kako bi se štedjelo na potrošnji pitke vode, itd.

Osim toga, budući centar u Lećevici je samoodrživi sustav. U svom radu koristit će sunčevu energiju putem solara te će sva proizvedena električna energija biti korištena za potrebe centra. Centar predviđa i ugradnju pročišćivača voda u kojem će se sva voda (sanitarna i kišnica) prikupiti i pročistiti do tehnološke razine te se ponovno koristiti u procesu kompostiranja. Dodamo li k tome, da se Centar radi na potpuno vodonepropusnoj podlozi, jasno je kako nikakvog ispuštanja vode u podzemlje, kao ni opasnosti od onečišćenja izvora pitke vode nema i neće je biti. Danas ta opasnost, nažalost, postoji jedino od 15 neusklađenih odlagališta na području Splitsko-dalmatinske županije.