PRODAJA SEKUNDARNIH SIROVINA

16. rujna 2014.

Prodajom sekundarnih sirovina za osobne potrebe možete mjesečno ostvariti prihod do 1400 kuna

Fizička osoba, koja nema potrebne dozvole za gospodarenje otpadom, prodajom otpada na malo za osobne potrebe može mjesečno ostvariti prihod do polovine minimalne plaće ostvarenoj u Hrvatskoj u protekloj godini, što je trenutno oko 1400 kuna. Ova ograničenja odnose se na otkup otpada na malo od fizičkih osoba i za osobne potrebe.

U jednoj transakciji moguće je isplatiti najviše 100 kuna u gotovini, a sve preko toga isplaćuje se na žiro račun. Isplata nije dozvoljena osobama mlađim od 18 godina.

Djelatnost trgovanja otpadom

Ako se ostvari veći prihod, smatra se da obavljate djelatnost trgovanja otpadom te morate ishoditi potrebe dozvole, tj. upisati se u očevidnik. Agencija za zaštitu okoliša ima uvid u podatke te je dužna, u slučaju ostvarenja većeg prihoda a bez potrebnih dozvola, podnijeti prijavu Inspekciji zaštite okoliša i Poreznoj upravi. Podatke im na mjesečnoj bazi dostavljaju trgovci otpadom na malo koji su dužni u elektroničkom obliku voditi evidenciju o otkupu otpada na malo. Na taj se način štiti uređeno tržište, sprječava nelojalna konkurencija i siva ekonomija.

Otvoren je prostor za sve one koji se žele baviti poslom trgovanja otpadom, oni se mogu upisati u očevidnik trgovaca otpadom, kako je opisano u Pravilniku o gospodarenju otpadom i tako legalno obavljati taj posao i ostvarivati prihode koji ničime nisu ograničeni.

https://www.gov.hr/moja-uprava/stanovanje-i-okolis/postupanje-s-otpadom/prodaja-sekundarnih-sirovina/1617