Priopćenje za medije

7. travnja 2017.

BOJA JOŠ NIJE STIGLA DO IZVORA: POTVRDA O POGODNOSTI LOKACIJE CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM U OPĆINI LEĆEVICA!

Neškodljiva boja koju su stručnjaci Hrvatskog geološkog instituta uz precizne upute i nadzor Hrvatskih voda ubacili još 10. ožujka 2017. godine na lokaciji Šilovića Doci u Kladnjicama, Općina Lećevica, u uvjetima velikih voda, niti nakon 27 dana nije se pojavila na 9 opažanih izvorišta u Splitsko-dalmatinskoj i Šibensko-kninskoj županiji na kojima su postavljeni mjerni uređaji. Rezultati ovog istraživanja potvrđuju prethodne nalaze – da je i u uvjetima velikih voda brzina podzemnih voda mala te da se lokacija za gradnju planiranog Centra za gospodarenje otpadom nalazi u 4. zoni sanitarne zaštite izvorišta gdje je dozvoljena izgradnja centara za gospodarenjem otpadom.

“Na temelju obavljenih očitanja terenskih mjernih uređaja i laboratorijskih analiza prikupljenih uzoraka podzemnih voda, nedvojbeno se može konstatirati da u razdoblju od upuštanja trasera do danas pojava trasera nije registrirana niti na jednom od opažanih izvora. Ističemo kako je pojava ubačenog trasera izvjesna barem na nekom od izvora, ali kada – pokazat će vrijeme. Iz prethodnih je istraživanja poznato kako se traser pojavio na izvoru Jadra nakon 66 dana pa će se opažanja na svim izvorištima provoditi kroz najmanje 60 dana od ubacivanja trasera prema utvrđenoj dinamici” – potvrdio je voditelj istraživanja, dipl. ing. geologije Mladen Kuhta s Hrvatskog geološkog instituta.

Podsjetimo, zaključkom iz veljače 2017. godine Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske zatražilo je da Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. provede postupak trasiranja u prirodnim uvjetima velikih voda tj. uvjetima kada su brzine podzemnih tokova najveće, da bi se utvrdilo da li se u takvim uvjetima podzemna voda koja prolazi ispod lokacije CGO kreće i završava na opažanim izvorištima u Šibensko-kninskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji: Jaruga I i II, Torak, Ribnik, Fuležina, Pantan, Marina, Jadro i Žrnovnica te kojom se brzinom kreće.

Pojava trasera, koju se očekuje barem na izvoru Jadra, nikako ne dokazuje da će Centar za gospodarenje otpadom onečišćavati ta izvorišta, iz jednostavnog razloga što će sve podloge u postrojenjima i građevinama biti izvedene vodonepropusno, a otpadne vode se neće ispuštati u podzemlje.

Podsjećamo, Splitsko-dalmatinska županija je za uspješno gospodarenje otpadom u budućem modernom Centru izradila svu potrebnu dokumentaciju, poštujući sve zakonske zahtjeve. Izrađeno je preko 70 dokumenata i provedeno desetke upravnih postupaka, a sve uz suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i predstavnika Europske komisije – JASPERS.

Očekujemo od Ministarstva zaštite okoliša i energetike da zbog ispunjavanja svih uvjeta okonča i ovu administrativnu proceduru donošenjem pozitivnog Rješenja koje je ključ za nastavak i okončanje preostalih započetih procedura (izdavanje dozvola i raspisivanje natječaja za izgradnju CGO, aplikacije za sredstva za sufinanciranje izgradnje). Time bi se stvorili uvjeti za konačno, i u skladu s europskim standardima i propisima, rješavanje problema otpada Splitsko-dalmatinske županije čijih sadašnjih 15 neusklađenih odlagališta predstavlja veliku opasnost za zdravlje ljudi i turizam kao vodeću gospodarsku granu.

Unaprijed hvala na objavi informacije.

S poštovanjem,
Regionalni centar čistog okoliša d.o.o.
info@rcco.hr
021 682 820

Poveznica za preuzimanje