PREDSTAVLJANJE NOVOG PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 2016.-2022.

30. svibnja 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode uskoro će u javnu raspravu uputiti novi Plan gospodarenja otpadom 2016. – 2022. Naglasak je na uspostavi sustava koji će stvoriti preduvjete da Hrvatska ispuni preuzete obveze u pogledu gospodarenja otpadom. Plan će sadržavati tri ključne mjere: kućno kompostiranje, uspostavu centara za ponovnu upotrebu i jačanje sustava odvojenog prikupljanja i sortiranja. Predložene mjere mogu se sufinancirati EU sredstvima, budući da su u suglasju s načelima kružnog gospodarstva. Donijet će se i akcijski planovi koji će gradovima i općinama omogućiti da u što kraćem roku krenu s gradnjom reciklažnih centara sa sortirnicama i kompostištima. Uvode se i promjene u pogledu količine miješanog komunalnog otpada koji će ulaziti u planirane centre za gospodarenje otpadom.

Odgovore na pitanja što novi Plan donosi jedinicama lokalne samouprave moći ćete saznati na tribinama koje će se organizirati u Čakovcu, Sisku, Opatiji, Osijeku, Slavonskom Brodu, Splitu i Zadru prema sljedećem rasporedu:

30.05.2016. ČAKOVEC – Zgrada SCHEIER, Matice hrvatske 1 (10 sati)

02.06.2016. SISAK – Kazalište 21, Trg grada Heidenheima 3 (10 sati)

03.06.2016. OPATIJA – Vila Antonio, Nazorova 2 (11 sati)

13.06.2016. OSIJEK – Velika vijećnica Osječko-baranjske županije, Županijska ulica 4 (14 sati)

14.06.2016. SLAVONSKI BROD – Dvorana glazbene škole, Vukovarska ulica 1 (14 sati)

16.06.2016. SPLIT – lokacija (naknadno)

17.06.2016. ZADAR – Gradska vijećnica, Narodni trg, Zadar (14 sati)

Mail adresa za prijave i informacije: prijava-pgo@mzoip.hr (01 3717 221).