Potpisan ugovor s tvrtkom INSTITUT IGH d.d. za usluge stručnog nadzora građenja triju pretovarnih stanica

27. veljače 2023.

Na temelju provedenog postupka javne nabave, REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. potpisao je ugovor s tvrtkom INSTITUT IGH d.d. za usluge stručnog nadzora građenja tri pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji – PS Sinj, PS Brač i PS Zagvozd.

INSTITUT IGH d.d. tako će, u sklopu Ugovora, pružati usluge stručnog nadzora (građevinski, strojarski, elektrotehnički, geodetski) u smislu Zakona o gradnji te Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera i Uvjeta Ugovora o građenju za građevinske i inženjerske radova po projektima Naručitelja, prvo izdanje 1999. (tzv. FIDIC Crvena knjiga). Usluge, također, obuhvaćaju i pružanje usluga koordinatora zaštite na radu prema Zakonu o zaštiti na radu i Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 048/18), a sve prema Projektnom zadatku iz postupka javne nabave.

Promjene u Nadzornom odboru REGIONALNOG CENTRA ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.

Umjesto Gordane Maras, od siječnja 2023. novi član i predstavnik Općine Lećevica u Nadzornom odboru REGIONALNOG CENTRA ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. je Ivan Baran, dok je u veljači dosadašnjeg člana NO Sašu Vučićića zamijenio Mislav Aračić, koji je ujedno preuzeo i funkciju zamjenika predsjednika NO.

Objavljeno: 27. veljače 2023.