Ovih blagdana darove omotajte recikliranim papirom

14. prosinca 2022.

Bliže se božićni i novogodišnji blagdani. Većina nas priprema svoja drvca i blagdanske ukrase te puni hladnjake za ukusne obroke. Pripremaju se i kupuju darovi za bližnje te se diljem gradova u Hrvatskoj slavi adventsko vrijeme, a otvoreni su razni sajmovi, parkovi i ugostiteljske kućice s ponudom prigodne hrane i pića. Stoga je pravo za podsjetiti kako tijekom blagdana nastaje i poveća količina otpada, a u ovom ćemo se tekstu fokusirati na otpad od papira i kako ga smanjiti.

Prednosti pravilnog gospodarenja papirom

Papir je sirovina koja se može reciklirati čak 4 do 6 puta. Ujedno je i jedini otpad koji se može prodati na tržištu, dok otpadno staklo i plastika više nemaju ili jako teško pronalaze svoje kupce. O velikom značaju recikliranja papira govori i činjenica da je za proizvodnju jedne tone papira potrebno posjeći četiri stabla te iskoristiti 200.000 litara vode i  4.600 kWh energije, dok je reciklaža iste količine papira ekološki prihvatljivija budući da se za istu stabla ne trebaju sjeći, već je potrebno samo 160 litara vode te upola manje električne energije. Američka Agencija za zaštitu okoliša (EPA) dokazala je da recikliranje papira dovodi do 35-postotnog smanjenja zagađenja vode i 74% manjeg zagađenja zraka u odnosu na primarnu proizvodnju papira.

Zbog pretjeranog iskorištavanja šuma za proizvodnju papira, u svijetu je reciklaža papira postala sve češća, stoga se i tržišna cijena recikliranog papira približila onoj novoproizvedenog, što je uvelike potaklo stvaranje održivog i kružnog sustava gospodarenja otpadom. Velike privatne tvrtke i javne ustanove pozivaju na smanjenje ispisivanja papira i dokumenata, a na razini Europske unije sve se veći naglasak stavlja na tzv. zelenu javnu nabavu, putem koje naručitelji nabavljaju robu, radove i usluge definiranim mjerilima koji sadrže ključne pritiske na okoliš, a odnose se na potrošnju resursa i energije, učinak na bioraznolikost i eutrofikaciju, toksičnost, emisiju onečišćujućih tvari, stakleničkih plinova i CO2 te nastajanje otpada na mjestu nastanka.

Povećanje otpada od papira za vrijeme blagdana

Tijekom blagdana nastaje veća količina otpada od papira, s jedne strane zbog zbog omatanja samih darova, a s druge zbog upotrebe papira na pakiranjima i jednokratnim artiklima koji su zamijenjeni papirnatima zbog zabrane korištenja plastike. Primjerice, tijekom Adventa koji je organiziran u gotovo svim jedinicama lokalne samouprave povećana je potražnja za papirnatim slamkama, priborom za jelo i čašama koji se nakon korištenja ne mogu reciklirati. Takvo povećanje potražnje za sirovinom uzrokovalo je podizanje cijene artikala i dovelo do česte sječe šuma, što je najgori rezultat za floru, faunu te proizvodnju samog kisika u šumama. Iz navedenih razloga savjetujemo svima da zamijene jednokratne artikle od papira onima koji se mogu ponovno upotrijebiti. Primjerice, umjesto papirnatih slamki mogu se nabaviti staklene slamke koje su nakon pranja spremne za ponovnu upotrebu.

Pravilno odlaganje papira

Iako se diljem Hrvatske za neke vrste otpada koriste spremnici različitih boja, za papir to nije slučaj. Spremnici za papir plave su boje, a u njih se odlažu novinski i uredski papir, novine, časopisi, katalozi, prospekti, letci, bilježnice te papirnata i kartonska ambalaža. Međutim, valja napomenuti kako se u navedene spremnike ne smije odlagati zamašćeni i nauljeni papir, plastificirani papir te tetrapak ambalaža.

Ukrasni papir za darove nerijetko je plastificiran, a to mu daje dodatan sjaj na površini. Budući da se takva vrsta papira i ne može reciklirati te samim time nije predviđena za odlaganje u plave spremnike, prilikom kupnje ukrasnog papira obratite pažnju na sljedeće detalje:

  • ako niste sigurni je li plastificiran, zgužvajte papir. Ako sadrži plastiku neće se gužvati tako lako kao običan papir.
  • pročitajte deklaraciju i pogledajte sadrži li plastiku; u skladu sa Zakonom, ukrasni papir za zamatanje treba biti označen (znakovima i opisno) s informacijama o sastavu i materijalu, a papir bi na omotu trebao imati oznaku za recikliranje, budući da se papiri međusobno ne razlikuju samo po izgledu, nego i po sastavu.

Izvor: Unsplash

Budite održivi – omotajte darove recikliranim papirom!

Međutim, kako biste osigurali što manje nastanka otpadnog papira predlažemo sljedeće:

  • ne kupujte novi papir ako ne trebate – iskoristite postojeće papirnate vrećice, stare stripove, novine i slamu za ukras;
  • ako se odlučite za papir, razmišljajte o tome koliko će količina nastati poslije blagdana, a poslije sve odložite u pravilne spremnike ili sačuvajte za iduću godinu;
  • pokušajte sami izraditi papir od više vrsta papira i suhog bilja; jednostavan postupak možete pronaći na poveznici.

Osim omatanja darova papirom, postoje i brojne druge metode omatanja poklona. Primjerice, u Japanu je poznata tradicionalna metoda zamatanja darova tkaninom pod nazivom Furoshiki. Sve što je potrebno je jedna marama ili krpa kvadratnog oblika bilo koje boje. Omotajte dar maramom i vežite ga čvorom, bez korištenja papira ili samoljepljivih traka. Na taj način neće ostati otpad, a tkaninu ćete uvijek moći upotrijebiti u druge svrhe.

Ovih blagdana zajedno možemo utjecati na veliki pomak ka održivom gospodarstvu, a time i značajno smanjiti količinu miješanog komunalnog otpada u županiji. Time ćemo osigurati rad Centra za gospodarenje otpadom u predviđenim kapacitetima.

Objavljeno: 14. prosinca 2022.