Nenad Šćulac: Projekt Lećevica nije blokiran, vjerujem da ćemo u sljedećih nekoliko tjedana riješiti sva otvorena pitanja

14. travnja 2017.

Penali će se plaćati u slučaju da država bude sporo reagirala na aktivnosti koje traži EU – kazao je Ante Šošić

Pomoćnik ministra za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom Nenad Šćulac danas je bio u Splitu povodom aktualne situacije s gospodarenjem otpadom, te trenutnim statusom projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lećevica.

– Posljednjih dana bilo je dezinformacija vezano za projekt Lećevica. Želim prije svega naglasiti da Ministarstvo ni u kojem trenutku nije blokiralo ovaj projekt. Najvažnije je bilo provesti sve mjere zaštite okoliša. Od strane Regionalnog centra čisti okoliš zatraženo je produljenje roka za provedbu mjera, očekujemo uskoro dopunu elaborata, a poslije toga će Ministarstvo poduzeti sve aktivnosti vezano za procjenu utjecaja na okoliš. Dakle, projekt Lećevica nije blokiran, vjerujem da ćemo sljedećih nekoliko tjedana riješiti sva otvorena pitanja.

Potom je pojasnio što se u elaboratu nadopunjuje…

– Zatražena je dopuna vezano za mikrotestriranje, samo to se čeka.

Dodao je da je u Županiji splitsko-dalmatinskoj imao kratak operativni sastanak, na kojemu su dogovorene aktivnosti, a potom je uslijedilo pitanje je li moguće da propadnu sredstva Europske unije…

– Ne očekujem da će propasti sredstva, predviđen je dovršetak do 2021. godine, vjerujem da možemo realizirati taj rok.

Na kraju je zaključio:

– Imamo velik broj odlagališta koje treba sanirati. Morat ćemo zajedno s lokalnom zajednicom naći rješenja kojima ćemo premostiti razdoblje od kraja 2018. do 2021. godine. U Splitu će biti potreban snažan angažman lokalne vlasti. Vezano za sanaciju Karepovca ćemo pričati s novom gradskom vlasti koja bude izabrana, ključna je volja i angažman lokalne vlasti. Ministarstvo je ovdje da bude koordinator svih tih aktivnosti.

Zamjenik župana Ante Šošić je potom odgovorio na pitanje hoće li početi gradnja ove godine.

– Teško. Postupak mikrozumiranja je u završnoj fazi. Nakon što se elaboratom utvrdi ono što je notorna činjenica, a to je da Centar ne pripada ni u drugu ni treću vodozaštićenu zonu, onda će Ministarstvo reagirati na način kako smo se dogovorili i izdati rješenje, a onda smo mi na potezu s lokacijskom dozvolom. Uskoro bi trebali iz Ministarstva dobiti poziv koji će ići prema europskim foindovima. Čvrsto se nadam da s ovim završavamo jednu neugodnu situaciju koju smo imali u komunikaciji država – županija – lokalna zajednica. Naravno da je Lećevica usko povezana s Karepovcem, te da nema govora o tome da se Split može riješiti Karepovca.

Potom mu je postavljeno pitanje glede mogućnosti plaćanja penala…

– Penale ne plaća Županija, to su mjere koje idu prvo prema državi. Europska tijela provode monitoring, potom se to uputi prema državi, a tek onda se može sankcionirati ukoliko ciljeve ne prate državna politika i strategija. Građani Hrvatske ukupno će plaćati penale u slučaju da država bude sporo reagirala na aktivnosti koje traži EU. Ministarstvo i država su tu krovna organizacija koja daje smjernice prema terenu.

Upitan je i za konkretan iznos mogućih penala…

– Iskustva Italije su zbog biokomponente 60.000 eura dnevno, to su prilično veliki iznosi.

Na kraju je zaključio o temi kapaciteta Centra…

– Kapacitet je 109.000 tona, a ukupno se proizvede između 220 i 230 tisuća tona. Procijenjena vrijednost je 70 milijuna eura, a model financiranja kojega imamo pisano potvrđenog iz Ministarstva je 73 posto europski fondovi, 17 posto Fond za zaštitu okoliša i 10 posto Županija splitsko-dalmatinska.

Na pitanje kako je velika razlika između brojke od 109 i 220 tisuća tona je odgovorio:

– Upravo je smisao novog plana gospodarenja otpadom da 50 posto tonaže reciklirate i plasirate na tržište ono što je raspoloživo.

Izvor: dalmatinskiportal.hr