Lećevica ide dalje bez promjena

13. siječnja 2017.

Nakon punih 12 godina Splitsko-dalmatinska županija je pri kraju s realizacijom projekta Centra za zbrinjavanje otpada u Lećevici, a hoće li doći do novih izmjenazbog netom usvojenog novog Plana gospodarenja otpadom, upitali smo ravnatelja Regionalnog centra čistog okoliša Tomislava Šutu.

“Projekt je totalno usklađen s najavljenim planom, tako da se cijeli proces neometano nastavlja. Naime, Splitsko-dalmatinska županija odradila je sve što je bilo u njezinoj nadležnosti: Centar Lećevica je projektiran po EU direktivama, Zakonu o održivom gospodarenju otpadom te s najnovijim Planom gospodarenja otpadom koji je predstavio ministar Slaven Dobrović, ministar zaštite okoliša i energetike. Stpga pozdravljamo donošenje donošenje novog PGO-a, gdje će i naš Centar ispuniti sve obveze i uspostaviti željeni sustav.”

– Imali ste dosta prepucavanja upravo s ministrom Dobrovićem koji je dio postupaka zbog formalnog razloga vratio na doradu. Kakvo je trenutno stanje?

– Postupak je navodno vraćen zbog forme, a ne sadržaja. Pa je ponovno dokazano kako Centar nema nikakvog nepovoljnog utjecaja na okoliš! Nadamo se skorom okončanju i dovršetku postupka, što je uvjet za ishođenje lokacijske dozvole. Nakon toga sve je otvoreno i za raspisivanje natječaja za izvođače radova, te time i gradnja ovog modernog Centra za gospodarenje otpadom. Jer moram po tko zna koji put naglasiti – dok se ne izgradi Lećevica, nema ama baš nikakvih mogućnosti ni za sanaciju a u konačnici ni zatvaranje 15 neuskalđenih odlagališta koliko ih trenutno ima na području naše županije. Među njima i splitski Karepovac! Bez Centra se ne mogu postići ciljevi i obveze koje je Republika Hrvatska preuzela perma Europskoj uniji i uvijek nam prijeti plaćanje penala.

Ravnatelj Šuta naglašava da je Centar moderno postrojenje koje se sastoji od sortirnice i kompostane, a cijeli prostor je vodonepropusan te se ne uspostavlja kontakt s podzemljem i ne dovodi u opasnost kakvoća pitke vode!

– Prilikom određivanja kapaciteta Centra vodilo se računa o postizanju ciljeva koje se Republika Hrvatska obvezala ispuniti do 2020. godine, a to je stopa razdvajanja i recikliranja od 50 posto. U našoj županiji godišnje se proizvede oko 220.000 tona otpada, a kapacitet Centra je projektiran na način da se vodilo računa o primarnoj selekciji, i on iznosi 109.000 tona godišnej za obradu ostatka otpada koji preostane nakon primarne selekcije, čime ćemo postići ukupnu stopu recikliranja od 70 posto. Velika prednost našeg Centra je da se u drugoj smjeni rada može kroz sortirnicu zaprimati odvojeno sakupljeni otpad od gradova i općina. Također odvojeno sakupljeni biootpad se može kompostirati na planiranoj kompostani u sklopu Centra. Stoga, za veliki dio naše županije jednom građevinom rješavamo problem na lokalnoj razini čime ne bi uveli novi dodatni investicijski i operativni troškovi uspostave sustava. Na jedinicama lokalne samouprave ostaje uspostava odvojenog prikupljanja otpada. Vrijednost projekta je 530 milijuna kuna od čega je 400 milijuna osigurala Europska unija, i to bespovratno. Treba se izgraditi glavni pogon u Lećevici gdje će sutra novo zaposlenje imati oko 80 radnika.

– Sada je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na potezu i ono bi trebalo biti brzo i učinkovito u rješavanju i provođenju svojih procedura i postupaka kako se ne bi bespotrebno gubilo vrijeme. Ujedno pozdravljamo uvođenje cirkularne ekonomije u kojoj stvari funkcioniraju po principu “ono što je nekome otpad, drugome je vrijedna i korisna sirovina”.

Uz ove podatke Šuta naglašava i ovo, bitno za same građane:”Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom bit će uspostavljen tek otvaranjem tržišta sirovina u RH koje trenutno gotovo da ni ne postoji. Naime, sve ono što se razvrsta mora imati tržište, po mogućnosti u našoj županiji, kako bi se ostvarili prihodi., a ne dodatni rashodi. Tek onda građani mogu očekivati smanjenje cijena odvoza smeća!”

CENTAR GOTOV DO 2018.?

Kako sutra ne bi plaćali penale po dogovoru s EU, do 2018. godine bi trebalabiti gotova izgradnja Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici.

– Dokumenti su spremni, MZOIE trebalo bi vrlo skoro okončati svoje postupke, kako bi ih uputili Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja za ishodovanje lokacijske dozvole. Onda slijedi natječaj za izbor izvođača radova po Fidic žutoj knjizi, te bi se u najboljem slučaju moglo krenuti sa radovima do kraja ove godine. Hoće li sve biti okončano koncem 2018. godine, vidjet ćemo, no bitno je da do tada budemo u viskoj fazi izgrađenosti jer će se time rizik plaćanja penala svesti na minimum. Bitno je da dalje nemamo administrativnih prepreka….- rezimira ravnatelj Šuta.

POZITIVNA OCJENA DRŽAVNE REVIZIJE

Državni ured za reviziju 17. listopada 2016. godine je Hrvatskom saboru uz ostala izvješća dostavio i Izvješće o obavljenoj provjeri izvršenja danih preporuka (follow up) za reviziju učinkovitosti, postizanje rezultata i ostvarivanje ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije kojim je bilo obuhvaćeno društvo Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. iz Splita. Postupci provjere provedeni su od 13. lipnja do 12. listopada 2016. godine, a Izvješćem od 12. listopada 2016. godine Državni ured za reviziju je ocijenio da je postignut zadovoljavajući napredak u svim područjima (postavljanje poslovnih ciljeva, mjerenje poslovnih rezultata i postizanje planirane svrhe osnivanja) društva, čime su ispravljene sve nepravilnosti i propusti u odnosu na postavljene poslovne ciljeve, mjerenje i izvješćivanje utvrđene prethodnim Izvješćem Državnog ureda za reviziju iz 2014. godine.

SLOBODNA DALMACIJA, 07.01.2017. (piše: Sandra Barčot, snimiio: Nikola Vilić/HANZA MEDIA)