Skip to main content


Projekt: CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
Korisnik: REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.
Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda - OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
www.strukturnifondovi.hr
http://europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija