Jačanje tržišta otpada namijenjenog recikliranju – revitaliziranje Burze otpada, Okrugli stol

14. svibnja 2018.

Okrugli stol „Jačanje tržišta otpada namijenjenog recikliranju – revitaliziranje Burze otpada“ održan je 2. svibnja u organizaciji Hrvatske gospodarske komore. Tema je vezana za provedbu mjere jačanja tržišta otpada namijenjenog recikliranju, koja je navedena u Odluci o implementaciji Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2017. do 2022. godine.

Na skupu su predstavljene aktivnosti na razini Europske unije vezano za paket kružnog gospodarstva kojim se postavljaju novi ciljevi recikliranja i odlaganja, prezentiran je status gospodarenja otpadom na području Republike Hrvatske te pojedine mjere predviđene Planom gospodarenja otpadom RH.

Predstavnici Hrvatske gospodarske komore nazočnima su izložili prijedlog za revitalizaciju Burze otpada, u svrhu čega je provedena anketa među članicama pojedinih udruženja HGK. Najavljena je izrada tehnoloških zahtjeva kojima će određena vrsta otpada morati udovoljavati, kako bi se mogla koristiti kao sekundarni materijal.

U okviru panel rasprave na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Udruženja industrije plastike i gume HGK, Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, komunalne tvrtke Eko-Murvica i tvrtke CE-ZA-R, raspravljalo se o potrebi reaktiviranja Burze, problemima plasmana pojedinih frakcija otpada, kvaliteti sirovine i ostalim aktualnim pitanjima vezano za odvojeno sakupljanje, recikliranje i obradu otpada.

Detaljnije informacije i prezentacije sa Okruglog stola dostupne su na stranicama Hrvatske gospodarske komore hgk.hr

Izvor: sprjecavanjeotpada.azo.hr