GORIVO IZ OTPADA RDF/SRF

22. srpnja 2014.

RDF – Refuse Derived Fuel – gorivo iz otpada
SRF- Solid Recovered Fuel – oporabljeno kruto gorivo
– Specified Recovered Fuel – određeno kruto gorivo

RDF/SRF gorivo iz otpada proizvodi se iz neopasnog otpada, pa tako ulazni otpad odnosno sirovina može biti kruti komunalni otpad, poseban otpad iz proizvodnje, industrijski otpad, otpad iz trgovina, komunalni mulj i sl. U Hrvatskoj se još ne proizvodi RDF/SRF gorivo nastalo iz krutog komunalnog otpada, ali postoje predviđanja koja ukazuju da će se dovođenjem u funkciju Centara za gospodarenje otpadom pojaviti oko 400.000 tona/god goriva iz otpada.