Bespovratna sredstva za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada

12. lipnja 2017.

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada
Fond: Kohezijski fond
Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Status: otvoren od 8.6.2017. do 31.12.2018.
Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Područje: zaštita prirode i okoliša
Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave

Sažetak:

Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga (Poziv) je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti sanacije i zatvaranja neusklađenih odlagališta neopasnog otpada i sprječavanje daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje. Saniranje lokacija onečišćenih otpadom je jedan od ciljeva gospodarenje otpadom koje je potrebno postići do 2022. i određeno je Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 03/17).

Dokumentacija:

Dokumentacija Poziva za dostavu projektnih prijedloga za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada

Učestala pitanja i odgovori:

Prijavitelji mogu kontinuirano postavljati pitanja, a najkasnije 14 (četrnaest) kalendarski dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. Nadležno tijelo dužno je odgovarati na pitanja, a odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na mrežnoj stranici www.strukturnifondovi.hr u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja. U slučaju privremene obustave Poziva, nadležno tijelo ograničit će mogućnost postavljanja pitanja do njegovog ponovnog pokretanja.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati isključivo putem e-pošte na sljedeću adresu e-pošte: goran.vrabec@mzoip.hr.

U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može davati prethodno mišljenje u vezi s prihvatljivosti prijavitelja, projekta ili određenih aktivnosti i troškova.