07. travnja 2014.

7. travnja 2014.

U Ministarstvu zaštite okoliša i prirode održan je sastanak u svezi pripreme projekata budućih centara za gospodarenje otpadom radi utvrđivanja statusa pripreme projekata, rješavanja predmeta u DUUDI-u, mogućnostima i načinima financiranja pristupnih cesta, energetskih priključaka, kao i komuniciranja s javnošću.