03. travnja 2014.

3. travnja 2014.

U svrhu sagledavanja tehničkih i financijskih uvjeta potrebnih za priključivanje budućeg ŽCGO Lećevica, kao i pripadajućih pretovarnih stanica, na postojeću elektroenergetsku mrežu, održan je sastanak dožupana g.Šošića, pročelnice UO za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša gđe.Vuković, s direktorom HEP-a, g. Dujmićem