Znate li zašto baš nikada staru odjeću ne biste trebali baciti u smeće?

12. listopada 2016.

TIJEKOM 2013. godine samo građani SAD-a u smeće su bacili 15.1 milijuna tona stare odjeće i drugih vrsta tekstila, pri čemu je 85 posto završilo na otvorenim odlagalištima komunalnog otpada. Ništa bolja situacija nije ni u drugim razvijenim zemljama svijeta, jer većina ljudi staru, poderanu i pohabanu odjeću baca u smeće ne znajući da time samima sebi čine štetu.

Više na:

http://www.index.hr/black/clanak/znate-li-zasto-bas-nikada-staru-odjecu-ne-biste-trebali-baciti-u-smece/925138.aspx