Za projekt zbrinjavanja otpadnih tvari koje oštećuju ozonski sloj 2,2 milijuna kuna

12. prosinca 2014.

Priopćenje MZOIP ‘Iako su klimatske promjene i oštećenje ozonskog sloja rezultat ljudskog djelovanja, pokazali smo da čovjek može i ispraviti štetu koju je nanio okolišu. Zahvaljujući Montrealskom protokolu koji je ratificiralo 197 zemalja ukinuta je potrošnja većine