U Europskom parlamentu izmijenjena regulativa o otpadu. Traži se 70 posto recikliranja!

2. veljače 2017.

Odbor za zaštitu okoliša, javno zdravlje i sigurnost hrane  Europskog Parlamenta (European Parliament Committee ENVI) prošli je tjedan usvojio izmjene prijedloga paketa regulative o otpadu, te zatražio postavljanje ambicioznijih ciljeva za recikliranje. Konkretno, novi prijedlog izmjena regulative predviđa da do 2030. godine, najmanje 70 posto (umjesto sadašnjih 65 posto) komunalnog otpada treba biti reciklirano ili pripremljeno za ponovnu uporabu. Do 2030. godine  udio komunalnog otpada koji završava na odlagalištima treba se ograničiti na 5 posto umjesto sadašnjih 10 posto, a ograničenje bacanja hrane na 50 posto do 2030, u odnosu na količinu iz 2014. godine. Članice s najnižim stopama recikliranja (među kojima se nažalost nalazi i Hrvatska), više neće imati općenito izuzeće od zakona, nego će to morati tražiti pod posebnim uvjetima. Više informacija ovdje.