U 2020. godini svatko od nas je proizveo 414 kg komunalnog otpada

14. srpnja 2021.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izradilo je preliminarni pregled podataka o komunalnom otpadu u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu[1].

Komunalni otpad

Prema objavljenim podacima u 2020. godini je nastalo 1.680.428 tona komunalnog otpada, odnosno 414 kg po stanovniku, što je smanjenje od 7% u odnosu na ukupnu količinu iz 2019. godine. Time je prekinut trend rasta proizvedenog komunalnog otpada, koji je bio kontinuiran od 2014. godine. U ukupnim količinama komunalnog otpada, miješani komunalni otpad činio je 59% dok su ostatak od 41% činile ostale vrste otpada uključujući i miješane frakcije poput glomaznog otpada, ostataka od čišćenja ulica i sl.

Količina odvojeno sakupljenog komunalnog otpada u 2020. godini iznosila je 686.475 tona, što je za 15.705 tona više nego u 2019. godini. Stopa odvojenog skupljanja iznosila je 41%, što je povećanje od 4 postotna boda u odnosu na 2019. godinu. Porastu je najviše doprinijelo povećanje odvojeno sakupljenog biootpada iz kuhinja i kantina u organizaciji JLS, te smanjenje količina miješanog komunalnog otpada i to prvenstveno u velikim gradovima: Zagreb, Split, Osijek, Dubrovnik, Pula itd. Kao i prethodne godine, u odvojeno sakupljenom komunalnom otpadu najveći udio činile su sljedeće vrste otpada: papir i karton, glomazni otpad, biootpad i plastika. Rezultatima je pridonijelo i povećanje broja aktivnih reciklažnih dvorišta, kojih je u 2020. bilo 177, odnosno 25 više nego godinu prije.

Odlaganje otpada i odlagališta

Ministarstvo je objavilo i pregled podataka o odlaganju i odlagalištima otpada za 2020. godinu[2]. Prema podacima dostupnima u bazi podataka o odlagalištima, ukupno odložena količina svih vrsta otpada na 93 aktivna odlagališta u 2020. godini iznosila je 1.451.749 tonu, što je 10,1% manje nego u 2019. godini kada je odloženo 1.615.571 tona. Najviše ukupno odloženog otpada prijavljeno je u Zadarskoj županiji (334.071 tona), Gradu Zagrebu (206.624 tona) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (181.170 tona), dok najmanji udjel imaju Varaždinska i Požeško-slavonska županija.

Ukupno prijavljena količina odloženog biorazgradivog komunalnog otpada u 2020. godini iznosila je 596.013 tona. U odnosu na 2019. godinu, kada je odloženo 679.080 tona, 2020. godine evidentirano je smanjenje odloženih količina biorazgradivog komunalnog otpada za 12,2%. Najveće količine odloženog biorazgradivog komunalnog otpada prijavljene su u Splitsko-dalmatinskoj županiji (114.766 tona) i Gradu Zagrebu (106.324 tona).

Propisani cilj smanjenja godišnjeg odlaganja biorazgradivog komunalnog otpada do 31. prosinca 2020. godine na najviše 264.661 tona, odnosno 35% mase biorazgradivog komunalnog otpada proizvedenog u 1997. godini, premašen je za 331.352 tona, odnosno nije postignut.

Zaključno

Prijavljeni podaci o odlaganju i odlagalištima ukazuju na smanjenje odlaganja biorazgradivog komunalnog otpada, no ne u mjeri potrebnoj za dostizanje cilja vezanog uz smanjenje odlaganja biorazgradivog komunalnog otpada propisanog za 2020. godinu. Prema provedenim izračunima MINGOR-a, a sukladno

člancima 24. i 26. Zakona, svako odlagalište trebalo bi smanjiti odlaganje biorazgradivog komunalnog otpada za 55,6% u odnosu na prijavljenu odloženu količinu iz 2020. godine, da bi se ostvario cilj za 2020. godinu.

Stoga je, kako bi se smanjile količine otpada koje se odlažu i dostigli propisani ciljevi za smanjenje odlaganja biorazgradivog komunalnog otpada, u narednom razdoblju potrebno intenzivirati mjere usmjerene na odvojeno prikupljanje komunalnog otpada te opremanje i izgradnju infrastrukture za recikliranje komunalnog otpada.

Izvori:

[1] http://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/inline-files/Preliminarni%20podaci%20o%20komunalnom%20otpadu%20za%202020.%20godinu.pdf

[2] http://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/dokumenti/021_otpad/Izvjesca/komunalni/OTP_2020_IZVJE%C5%A0%C4%86E_ODLAGALI%C5%A0TA_web.pdf

Objavljeno: 14. srpnja 2021.

Fotografija: “divlje” odlagalište otpada