ŠTO ZNAČE OZNAKE NA PLASTIČNOJ AMBALAŽI I KAKO JU PRAVILNO ODVOJITI?

23. rujna 2021.

Zastupnici u Europskom parlamentu usvojili su u lipnju 2019. Direktivu o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš, koja je stupila na snagu 2. srpnja iste godine, a namijenjena je vladama država članica EU i donositeljima odluka te daje preporuke za kvalitetnu provedbu niza mjera i ograničenja te smanjenja potrošnje plastičnih proizvoda, a, između ostalog, predviđa i da bi postavljanje oznaka na proizvodima kojima se upozorava na negativan utjecaj koji određeni proizvod ima na okoliš trebalo postati obvezno.

Direktivi je prethodila Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu iz 2018. godine kao dio prelaska na kružno gospodarstvo. U ovoj strategiji, kojoj je cilj bio zaštititi okoliš te poticati inovacije, definirana je potreba promjene načina na koji se proizvodi dizajniraju, proizvode, upotrebljavaju i recikliraju u Europskoj Uniji. Konkretno, do 2030. godine sva plastična ambalaža u EU treba biti ponovno uporabljiva ili prikladna za recikliranje.

Naime, za određene plastične proizvode za jednokratnu uporabu i dalje nisu na raspolaganju odgovarajuće i održivije alternative te se očekuje da će se potrošnja većine takvih plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu nastaviti ili čak povećati. Potrebno je, stoga, pronaći održivija rješenja te se od država članica EU zahtjeva da poduzmu mjere za smanjivanje korištenja plastičnih proizvoda kao i da se utvrde nacionalne mjere za smanjenje potrošnje plastičnih proizvoda, a da se pri tom ne dovedu u pitanje higijena hrane, sigurnost hrane, dobre higijenske prakse, dobre proizvođačke prakse, obavještavanje potrošača i dr.

Direktiva, dakle, potiče prelazak s jednokratne plastike, tj. plastike za jednokratnu upotrebu prema višekratnim proizvodima, proizvodima koje je lakše reciklirati ili onima koje je moguće ponovno upotrijebiti ili oporabiti. Da bi do toga došlo, važno je da se educiraju i potrošači, jer odvajanje i put prema recikliranju počinje na kućnom pragu.

Osim toga, direktivom je određeno da svaki plastični proizvod naveden u direktivi, a koji se stavlja na tržište, na svojoj ambalaži ili samom proizvodu ima vidljivu, čitljivu i neizbrisivu oznaku kojom se potrošača obavještava o odgovarajućim mogućnostima vezanim za pravilno zbrinjavanje za proizvod ili načinima kako taj otpad najpravilnije zbrinuti u skladu s hijerarhijom otpada, kao i o prisutnosti plastike u proizvodu i posljedičnom negativnom utjecaju koji na okoliš ima odbacivanje proizvoda ili drugo neodgovarajuće zbrinjavanje otpada od proizvoda.

Dodatno, Direktivom je već zabranjena upotreba određenih plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu, kao što su slamke, pribor za jelo i štapići za uši, plastične čaše i posude za hranu napravljene od polistirena. Do 3. srpnja ove godine države članice EU bile su obvezne zabraniti stavljanje na tržište plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu, a Hrvatska se odlučila da to bude 1. srpnja.

No, još uvijek na velikom broju proizvoda nedostaju informacije o bitnim karakteristikama proizvoda ili odgovarajućem načinu zbrinjavanja otpada, što na potrošače može djelovati demotivirajuće u smislu pravilnog odvajanja otpada. Označavanje proizvoda ima dvostruku ulogu – potrošačima ukazuje na to da se proizvod može reciklirati, a uz to pokazuje i kakvog je sastava, odnosno koja je vrsta plastike upotrijebljena u proizvodnji.

 

Osnovna i najprepoznatljivija oznaka, univerzalni međunarodni simbol recikliranja koji označava da se materijal može preraditi nakon uporabe, je Möbiusova petlja. Ukratko, označava tri vlažna načela – smanji, recikliraj i ponovno preradi.

 

 

Istu poruku, da se ambalaža može preraditi i ponovno koristiti, prenosi i oznaka kružne strelice, pri čemu kružni oblik predstavlja samoodrživost procesa recikliranja.

 

 

Ova oznaka podsjeća nas da otpad odlažemo u za to predviđena mjesta i potiče savjesno ponašanje prema gospodarenju otpadom te zaštiti okoliša.

 

Za proizvod koji nosi ovu oznaku plaćena je propisana novčana naknada za gospodarenje ambalažnim otpadom, ali ne znači da je ambalaža uvijek pogodna za recikliranje. To je europski simbol kojim proizvođači ili dobavljači obavještavaju kupca o svom financijskom doprinosu za recikliranje ambalaže tog proizvoda (npr. nabavom kontejnera za odlaganje ili financiranjem izrade vrećica za otpad i sl.).

Princip numeriranja i kratica za označavanje polimernog (plastičnog) ambalažnog materijala je vrlo jednostavan. Ispod simbola Möbiusove petlje nalazi se slovna skraćenica kemijskog spoja od kojeg je ambalaža proizvedena, dok se unutar petlje nalazi i brojčana oznaka. Kratice se pišu samo velikim slovima, a ako je unutar petlje samo broj bez kratice, radi se o kombinaciji materijala. Na plastičnoj ambalaži možemo primijetiti sedam različitih simbola.

Oznake na proizvodima od plastike važno je poznavati ne samo radi očuvanja okoliša nego i vlastitog zdravlja! Izbjegavajte plastične proizvode koji na sebi nose oznake s brojevima 3(PVC ili 3V), 6(PS), 7(PC ili OTHER), a ukoliko ih kupite ne zaboravite da ih treba odložiti u spremnike za komunalni otpad. Kad god je moguće, birajte proizvode s oznakama 1(PET ili PETE), 2(HDP ili HDPE), 4(LDPE) i 5(PP). Ili, još bolje, odlučite se za alternativu plastici.

Objavljeno: 23. rujna 2021.