Službeni ispravak informacija objavljenih u medijima

17. lipnja 2021.

Online portali Jutarnji.hr, 24sata.hr i Dnevno.hr u svibnju su objavili članke u kojima je iznesen niz netočnih informacija. S ciljem točnog informiranja javnosti, tvrtka REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. poslala je službeni ispravak objavljenih informacija, kako slijedi:

Službenim ispravkom ispravljene su netočne informacije kako slijedi:

  • Netočna je informacija da bi „deponij na Lećevici ugrozio podzemne vode, a time i zdravlje ljudi u Dalmaciji“. Na lokaciji Kladnjice u općini Lećevica, naime, izgradit će se Centar za gospodarenje otpadom (CGO, Centar) u kojem će se sve aktivnosti obrade miješanog komunalnog otpada u postrojenjima i odlaganja otpada na odlagališta odvijati na vodonepropusnim podlogama, što se postiže pravilnim projektiranjem i građenjem u skladu s propisima. Stoga opasnosti od utjecaja Centra na podzemne vode ne može biti, a što proizlazi iz svih studija i istraživanja provedenih u tijeku pripreme projekta.  „Deponij“ iz članka je davno napušten koncept s propisima neusklađenog odlagališta  koji se ni s kojeg aspekta ne može povezati s konceptom centra za gospodarenje otpadom.
  • Netočna je insinuacija da projekt netko „gura“. CGO je strateški infrastrukturni projekt za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije i Vlade RH te jedan od ključnih elemenata za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, što je obveza koju je RH preuzela ulaskom u Europsku uniju. Nužnost izgradnje centara za gospodarenje otpadom definirana je Strategijom gospodarenja otpadom RH još 2005. godine te predviđena kao mjera za postizanje predviđenih ciljeva Planovima gospodarenja otpadom za razdoblje 2007. – 2015. odnosno 2017. – 2022. godine.
  • Netočna je informacija da „Splitsko-dalmatinska županija ima problema s otkupom više od trećine zemljišta jer vlasnici ne žele prodati svoje parcele (…)“. Trenutno je u tijeku postupak izvlaštenja zemljišta predviđenog za gradnju Centra, što je legalan postupak nabave zemljišta i za što su osigurana sredstva, a koji Splitsko-dalmatinska županija provodi s ciljem realizacije projekta.
  • Netočna je i informacija da je „zapelo i kod dovoda potrebnih količina vode za taj centar“. Projekt izgradnje CGO u SDŽ podrazumijeva i izgradnju kompletne infrastrukture potrebne za rad Centra, s kojom se i započelo, uključujući ceste te vodovodnu, električnu i telekomunikacijsku infrastrukturu, od koje će imati koristi i sva okolna mjesta.
  • Izgradnjom CGO u SDŽ neće se dobiti „replika Karepovca“, jer bi to bilo protuzakonito. Centar i služi tome da se u njemu otpad obrađuje i odlaže u skladu s propisima, čime se njegov utjecaj na okoliš svodi na nulu, uz već spomenutu vodonepropusnost podloga, ali i zaštitu ostalih sastavnica okoliša.  Stoga se koncept centra za gospodarenje otpadom  ni po čemu ne može poistovjetiti s Karepovcem, odnosno, „deponijem“ iz članka, na kojemu se bez ikakvih mjera zaštite okoliša odlaže neobrađen otpad zbog čega izravno i dugoročno utječe na sve sastavnice okoliša.
  • Zaključno, netočna je i informacija da iza „guranja“ projekta „stoje i koncesionari koji bi prevozili otpad na tako veliku udaljenost“. Naime, Projekt izgradnje CGO u SDŽ podrazumijeva i izgradnju 6 pretovarnih stanica (PS Vis, PS Hvar, PS Brač, PS Zagvozd, PS Sinj i PS Split) i nabavu vozila velikog kapaciteta koja će miješani komunalni otpad prikupljen na lokalnoj razini (u gradovima i općinama) preuzimati od  tvrtki sakupljača u pretovarnim  stanicama (sakupljači otpada  su u ugovornom odnosu s jedinicama lokalne samouprave kojima  pružaju uslugu prikupljanja i prijevoza otpada na odlagališta). Budući da su pretovarne stanice i kamioni za prijevoz otpada u vlasništvu i pod upravljanjem Centra za gospodarenje otpadom,  samim time, za potrebe prijevoza otpada od pretovarnih stanica do  Centra, nema nikakve potrebe za angažiranjem  „koncesionara“.

Ostale ispravke netočnih informacija pročitajte na poveznicama.

Objavljeno: 17. lipnja 2021.