SASTANAK STRANAKA AARHUŠKE KONVENCIJE

9. srpnja 2014.

Priopćenje MZOIP:

03.07.2014. – Sastanak stranaka Aarhuške konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša

U Maastrichtu, Nizozemska, održava se 5. sastanak stranaka Aarhuške konvencije (MOP-5) i 2. sastanak stranaka Protokola PRTR (MOPP-2) od 30. lipnja – 4. srpnja 2014.

Na zajedničkom sastanku na visokoj razini, zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode Hrvoje Dokoza je podržao usvajanje Deklaracije iz Maastrichta te je u svom govoru pozdravio inicijativu drugih regija Ujedinjenih naroda, kao što je to Južna Amerika i Karibi, da repliciraju Aarhušku konvenciju i Protokol PRTR.

Istaknuo je da su ova dva međunarodna sporazuma važna za provedbu načela 10 iz Deklaracije iz Ria i za razvoj okolišne demokracije te da stranke trebaju podržati i pomoći drugima u regiji UNECE i izvan nje, kako bi se osigurao učinkoviti pristup informacijama što je preduvjet za uspješno sudjelovanje javnosti u donošenju odluka o okolišu.

Zamjenik ministra Hrvoje Dokoza dodao je da je u današnjem globalno povezanom svijetu okolišna politika postala sve složenija i zahtjevnija te da je neophodno ojačati kapacitete uprave kako bi se ona mogla učinkovito provoditi.

Upotreba modernih komunikacijskih alata, kao što su društvene mreže može pomoći u skupljanju i distribuciji informacija o okolišu, što može povećati našu transparentnost i privući mlađe generacije da se uključe u donošenje odluka o okolišu.

Istaknuo je da je od prošlog izvješća Hrvatska napravila određeni napredak u provedbi ovih međunarodnih sporazuma o čemu je izvijestila u III. Nacionalnom izvješću o provedbi Aarhuške konvencije i I. Nacionalnom izvješću o provedbi Protokola PRTR.

Jedan od važnih prioriteta Vlade RH u proteklom razdoblju je bilo jačanje Informacijskog sustava o okolišu koji sadrži baze podataka o okolišu u elektronskom obliku i koji je dostupan javnost. Poseban napor je uložen u uspostavi Registra onečišćavanja okoliša i izradi portala koji upotrebom GIS preglednika pruža informacije javnosti o ispuštanju i prijenosu onečišćujućih tvari kao i podatke o proizvodnji, skupljanju i obradi otpada.

Na kraju je dodao da zbog svoje važnosti registar onečišćavanja okoliša mora naći svoje mjesto u okviru buduće agende UN-a za razdoblje poslije 2015.

Na sastancima stranaka usvojene su odluke koje su važne za nastavak rada Aarhuške konvencije i Protokola PRTR za iduće trogodišnje razdoblje te su izabrani predstavnici stranaka u oba Biroa i Odbora za praćenje usklađenosti. Odluke i druge vezane informacije se mogu naći na službenim stranicama UNECE, Aarhuška konvencija i Protokol PRTRhttp://www.unece.org/env/pp/aarhusmop5&prtrmopp2/main.html.

Nacionalna izvješća o provedbi Aarhuške konvencije i Protokola PRTR se mogu naći na stranici http://www.mzoip.hr/default.aspx?id=7667.

IZVOR: MZOIP