Reakcija MZOIE na istup Zelene akcije o Odluci Vlade o implementaciji Plana gospodarenja otpadom

29. svibnja 2017.

Priopćenje MZOIE:

Zelena akcija u svom obraćanju javnosti povodom Odluke Vlade o implementaciji Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2017. do 2022. tvrdi da Odluka krši odredbe Plana i temeljna zakonska načela u gospodarenju otpadom u Hrvatskoj. Precizirajući da se Odlukom nameću lokacije i zastarjela tehnologija, da se bez revizije i Studije izvedivosti definira tehnologija obrade i kapaciteti budućih centara. Ministarstvo se optužuje da potiče tehnologiju spaljivanja i definira velike kapacitete centara. Ministarstvu se zamjera što je u Odluku uvrštena sporna lokacija Lećevica, protiv koje se, kako navodi Zelena akcija izjasnio i bivši ministar Dobrović. U reakciji se navodi da je ovom Odlukom kapacitet Centra za gospodarenje otpadom u Piškornici, inicijalno zamišljenim za tri županije, duplo povećan zbog širenja na dodatne dvije županije. Navodi se da se Odlukom guraju zastarjeli koncepti i tehnologije štetne za okoliš i građane.

Navodi Zelene akcije nisu točni, a našu tvrdnju elaborirat ćemo po točkama.

Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2017. do 2022. na snazi je, kao i svi njegovi vrlo ambiciozni ciljevi i odredbe.

Odlukom o implementaciji Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2017. – 2022. dodatno su razrađene mjere definirane samim planom, kako bi se u što kraćem roku dostigli ciljevi i obveze RH do 2020. i njen je sadržaj intenzivno raspravljan s Europskom komisijom od samog početka izrade tj. od 3. do 5. travnja ove godine.

I dalje je na snazi odredba da je za sve centre koji se planiraju potrebno izraditi studiju izvodljivosti. Ta će se Studija trebati izraditi i za lokaciju u Lećevici. Ovdje je važno posebno istaknuti da nije ova Odluka odredila Lećevicu kao lokaciju gradnje centra za gospodarenje otpadom, ona je takvom bila definirana i u ranijim strateškim i planskim dokumentima. Odredbe iz Odluke koje se odnose na Lećevicu dogovorene su s Europskom komisijom u mandatu bivšeg ministra Dobrovića, još 20. travnja ove godine, i nikakvih izmjena po pitanju navedenog centra kasnije nije bilo. Netočan je i navod da je centar u Piškornici bio planiran za tri županije i da se ovom Odlukom njegov kapacitet dvostruko povećava. Taj su regionalni centar osnovale četiri županije a ovom Odlukom njegov se kapacitet ne povećava. Dogovor s Europskom komisijom da će mu se pridružiti dodatne dvije županije također je postignut 20. travnja u mandatu bivšeg ministra Dobrovića.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike ovom je Odlukom dodatno razradilo sve mjere definirane samim Planom, kako bi se u što kraćem roku dostigli ciljevi i obveze RH do 2020. U Odluci se nigdje i ni na koji način ne potiče termička obrada otpada. Izričito se u Odluci navodi da postrojenje mora biti projektirano na način da se koriste najsuvremenije tehnologije, koje će se u budućnosti prilagoditi obradi odvojeno sakupljenih frakcija otpada, uključujući i biorazgradivi otpad, kako bi se povećala stopa  recikliranja i biološke obrade komunalnog otpada.

Ministarstvo se zalaže za decentralizaciju sustava i jačanje lokalnih i regionalnih kapaciteta. To je određenje vidljivo i u Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom gdje se jedinicama lokalne samouprave ostavila mogućnost da same kreiraju svoj sustav, naravno uz financijsku i stručnu podršku i pomoć centralne Države.

Ministarstvo cijeni značaj udruge Zelena akcija i njene napore u postizanju resursno učinkovitog društva te je u tom smislu doživljava kao partnera. Otvoreni smo za argumentiran razgovor o ovoj i bilo kojoj drugoj temi prema svim udrugama civilnog društva.