Program vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2017. (AZO)

4. veljače 2015.

“Program vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2017.”predstavlja osnovu za provedbu niza projekata usmjerenih na daljnji razvoj i unaprjeđenje cjelovitosti i kvalitete podataka o okolišu te razmjenu podataka i informacija o okolišu u sklopu Informacijskog sustava zaštite okoliša Republike Hrvatske.

Nadalje, dokument pruža strateške smjernice nužne za sagledavanje načina i postupaka uspostave i vođenja informacijskog sustava, daje pregled mogućnosti i razgranatosti ovog složenog sustava te predstavlja podlogu za vođenje pojedinih projekata ISZO-a. Svrha je dokumenta i osigurati nužne informacije stručnoj i široj javnosti s ciljem poboljšanja suradnje i razumijevanja na svim razinama komunikacije.

Temeljna svrha Informacijskog sustava zaštite okoliša (ISZO) je omogućiti učinkovito prikupljanje, vođenje, razmjenu i korištenje podataka i informacija o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj. Daljnji razvoj nužan je za uspostavu modernog i djelotvornog informacijskog sustava prikupljanja, obrade te razmjene podataka i informacija o okolišu na nacionalnoj razini, s ciljem osiguranja cjelovitog uvida u stanje okoliša, opterećenja pojedinih sastavnica okoliša, odnosno sagledavanja stvarnog stanja i problema okoliša. Pomoću ISZO-a sustavno se i dugoročno prati stanje okoliša i trendovi opterećenja na okoliš.