Finalni podaci za komunalni otpad u 2017. godini

6. studenoga 2018.

Na mrežnim stranicama Hrvatske agencije za okoliš i prirodu objavljeni su konačni podaci o komunalnom otpadu za 2017. godinu, izrađeni temeljem prijava obveznika u bazu Registar onečišćavanja okoliša (ROO) i dodatnih procjena.
Osim pregleda količina komunalnog otpada i gospodarenja s istim za nacionalnu razinu, objavljeni su i podaci o stopi odvojenog sakupljanja komunalnog otpada zasebno za svaku jedinicu lokalne samouprave i pregled podataka koje davatelji javne usluge dostavljaju HAOP-u, na temelju članka 22. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.
Podaci su raspoloživi putem poveznice.