Predavanje ravnatelja Agencije za zaštitu okoliša u povodu Svjetskog dana hrane

14. listopada 2014.

Prigodom obilježavanja Svjetskog dana hrane, 15. listopada, s početkom u 10 sati, na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku održat će se međunarodni skup “Kako smanjiti gubitke i bacanje hrane: od polja do stola”.

Skup se održava u organizaciji Hrvatske agencije za hranu (HAH) i Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO), a pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zaštite okoliša i prirode te visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske, dr. Ive Josipovića koji će i otvoriti skup.

Skup je namijenjen svim dionicima u prehrambenom lancu „od polja do stola“, predstavnicima nadležnih tijela, industrije, trgovine i svim drugim subjektima u poslovanju hranom, organizacijama potrošača te znanstvenoj zajednici.

Na spomenutom skupu ravnatelj Agencije za zaštitu okoliša, prof.dr.sc. Neven Voća, će održati zanimljivo predavanje na temu „GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM S NAGLASKOM NA BACANJE HRANE U REPUBLICI HRVATSKOJ“ tijekom kojega će predstaviti rezultate projekta “Data collection on food waste statistics”.

O projektu Data collection on food waste statistics

S ciljem uspostavljanja detaljnije i pouzdanije statistike o otpadu od hrane kao jednog od alata za kreiranje politike usmjerene na smanjenje otpada od hrane Europska komisija sufinancirala je provedbu projekta Data collection on food waste statistics, u koji su bile uključene gotovo sve zemlje članice EU uključujući i Hrvatsku.
Navedeni projekt trajao je od kraja kolovoza 2013. do kraja kolovoza 2014. i provela ga je Agencija za zaštitu okoliša.

U okviru projekta provedeno je statističko istraživanje o količinama otpada od hrane koje su nastale u 2012. godini. Navedeno istraživanje obuhvatilo je poljoprivredni sektor, prerađivačku industriju (proizvodnja hrane, proizvodnja pića), uslužni sektor (trgovine, hotele, djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića) te sakupljače komunalnog otpada.

Podatke je bilo potrebno prikupiti za 26 vrsta otpada klasificiranih Katalogom otpada, za koje se pretpostavlja da bi mogle sadržavati otpad od hrane: biootpad (21 vrsta otpada), miješani komunalni otpad (količina, udio otpada od hrane), ostale vrste komunalnog otpada iz podgrupe 20 03 (raspodjela količina po NKD odjeljcima iz uslužnog sektora).

U Katalogu otpada samo dvije vrste otpada specificirane kao otpad od hrane (20 01 08 – biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina, 20 01 25 – jestiva ulja i masti).

Otpad od hrane kojem je istekao rok trajanja trgovine najčešće prijavljuju kao materijale neprikladne za potrošnju ili preradu (02 03 04).

Također je u svrhu podizanja svijesti o važnosti sprječavanja i smanjivanja nastanka otpada od hrane izrađenabrošura, s obzirom da se radi o djelatnosti koja se uz kućanstva može smatrati jednim od najvećih proizvođača otpada od hrane.

Prema provedenom istraživanju u 2012. godini izdvojeno na mjestu nastanka bilo je 82.238 tona biootpada u kojem značajan udio čini otpad od hrane.
U navedenoj količini biootpada oko 12.000 tona odnosilo se na otpadna jestiva ulja, biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina te materijale neprikladne za potrošnju ili preradu.
Procjenjuje se da godišnje u miješanom komunalnom otpadu završi oko 300 000 tona otpada od hrane.

Tek nešto manje od polovice biootpada nastalog u 2012. godini je oporabljeno dok se ostatak odložio na odlagališta otpada.

PREUZETO: http://www.azo.hr/PredavanjeRavnateljaAgencije01