Podaci o tvrtki

14. siječnja 2017.

Tvrtka – naziv
REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA društvo s
ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom

Skraćeni naziv
REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.

Sjedište
HR-21000 Split, Vukovarska 148b

Uprava
Ivan Vukorepa, direktor

Radno vrijeme
ponedjeljak – petak od 7:30 do 15:30

Kontakt podaci
Tel: +385 (0)21 682 821
Fax: +385 (0)21 490 942
E-mail: info@rcco.hr

Sud upisa u sudski registar
Trgovački sud u Splitu, MBS 060207999

Matični broj – OIB
MB 02372576, OIB 54045399638

Banke – žiro računi
OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split
BIC (SWIFT) code: OTPVHR2X
IBAN: HR5824070001100642101

Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb
IBAN: HR5923600001102179947
SWIFT/BIC: ZABAHR2X

Temeljni kapital
41.582.200,00 kuna, uplaćen u cijelosti