Paket Europske komisije o povredama propisa

29. travnja 2016.

Europska komisija u svojem mjesečnom paketu odluka o povredama propisa provodi pravne postupke protiv država članica zbog nepoštovanja obveza koje imaju u skladu s pravom EU-a. Tim se odlukama, kojima su obuhvaćeni različiti sektori te područja politika EU-a nastoji osigurati ispravna primjena prava EU-a na korist građana i poslovnih subjekata. Ključne odluke koje je donijela Komisija (uključujući 2 službene opomene, 35 obrazložena mišljenja i 6 upućivanja Sudu Europske unije) prikazane su u nastavku i razvrstane prema području politike. Komisija je zaključila i 113 predmeta u kojima su problemi s dotičnim državama članicama riješeni bez potrebe za dodatnim postupanjem Komisije.

Pregled po područjima politika

Europska komisija u svojem mjesečnom paketu odluka o povredama propisa provodi pravne postupke protiv država članica zbog nepoštovanja obveza koje imaju u skladu s pravom EU-a. Tim se odlukama, kojima su obuhvaćeni različiti sektori te područja politika EU-a nastoji osigurati ispravna primjena prava EU-a na korist građana i poslovnih subjekata.
Ključne odluke koje je donijela Komisija (uključujući 2 službene opomene, 35 obrazložena mišljenja i 6 upućivanja Sudu Europske unije) prikazane su u nastavku i razvrstane prema području politike. Komisija je zaključila i 113 predmeta u kojima su problemi s dotičnim državama članicama riješeni bez potrebe za dodatnim postupanjem Komisije.

Informativni grafikon i memorandum o općem postupku zbog povrede propisa EU-a. Dodatne informacije o donesenim odlukama dostupne su u registru odluka o povredi propisa.

U slučaju Hrvatske, Europska je komisija donijela obrazložena mišljenja u dvaju područja politika EU-a, a to su politika Okoliš i politika Mobilnost i Promet:

3. Okoliš

Dodatne informacije: Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – Tel.: +32 229 93321)

Obrazložena mišljenja

Otpad: Komisija zahtijeva od HRVATSKE da donese mjere za gospodarenje otpadom i sprečavanje stvaranja otpada
Komisija poziva Hrvatsku da donese plan gospodarenja otpadom i program za sprečavanje stvaranja otpada kao temelj nacionalne politike gospodarenja otpadom u skladu s ciljevima zakonodavstva EU-a o otpadu (Direktiva 2008/98/EZ) i kružne ekonomije. To su ujedno i preduvjeti za upotrebu sredstava EU-a. Planovima i programima za gospodarenje otpadom nastoji se smanjiti utjecaj otpada na okoliš i ljudsko zdravlje te poboljšati učinkovitost iskorištavanja resursa u cijeloj Uniji. Hrvatska je imala nacionalni plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2007.–2015., međutim, propustila ga je revidirati, produljiti njegovo trajanje ili donijeti novi plan za nadolazeće razdoblje. Hrvatska također dvije godine kasni s donošenjem programa za sprečavanje stvaranja otpada koji se trebao početi provoditi najkasnije 12. prosinca 2013. Programom bi trebalo nastojati smanjiti količinu otpada stvorenog na izvoru mjerama kao što su poboljšanje načina proizvodnje i poticanja potrošača da se okrenu zelenijim proizvodima i smanjenoj upotrebi ambalaže. Komisija je stoga odlučila uputiti obrazloženo mišljenje. Ako Hrvatska ne postupi u skladu s tim u roku od dva mjeseca, predmet se može uputiti Sudu Europske unije. Taj je predmet dio horizontalnih provedbenih mjera protiv nekoliko država članica.

http://ec.europa.eu/croatia/news/2016/20160428_hr.htm