OKOLIŠNA DOZVOLA – kratki vodič za javnost

17. rujna 2014.

Vodič donosi opća pojašnjenja procesa sudjelovanja javnosti u odlučivanju, prikaz procesa ishođenja okolišne dozvole i sudjelovanja javnosti u tom procesu te završne komentare i preporuke.

Ishođenje okolišne dozvole je novi složeni postupak u pravnom sustavu zaštite okoliša. Sudjelovanje javnosti u tom postupku s jedne strane zahtijeva poznavanje procesa, prava i obveza svih sudionika, a s druge strane cjelovito sagledavanje svih aspekata utjecaja na okoliš u odnosu na tehničko-tehnoloških mogućnosti za suzbijanje nepoželjnog utjecaja u konkretnom slučaju.

Sudjelovanje javnosti u odlučivanju o pitanjima zaštite okoliša općenito, uključeno je u hrvatske propise, ali u praksi nisu postignuti zadovoljavajući učinci. Nema nividljivih pomaka u smislu poboljšanja. Postizanje svrhovitog i učinkovitog sudjelovanja javnosti dugoročan je zadatak kojem bi trebalo sustavno pristupiti i postupno ga ostvarivati.

Ovim Vodičem nastojimo dati doprinos kretanju takvim putem. Želimo potaknuti javnost i zainteresiranu javnost na sudjelovanje u postupku izdavanja okolišne dozvole, a ostalim dionicima ukazati na mjere koje sa svoje strane mogu poduzeti kako bi to sudjelovanje učinili općekorisnim.

U dodacima Vodiča sadržani su: pregled relevantnih propisa, primjeri informiranja javnosti i poziva na javnu raspravu i javni uvid te pojmovnik.

Suizdavači
ODRAZ – Održivi razvoj zajednice
HR PSOR – Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj

Okolišne dozvole – Kratki vodič za javnost

Preuzeto: Odraz.hr, II. dopunjeno izdanje