OKOLIŠ NA DLANU

10. srpnja 2014.

U lipnju 2014. g. Agencija za zaštitu okoliša predstavila je deseto jubilarno izdanje publikacije “Okoliš na dlanu”. Kao i prethodnih godina, ova publikacija donosi presjek stanja okoliša u Hrvatskoj, time da je uvedena nova tema “Održiva proizvodnja i potrošnja” koja prati učinkovito korištenje energije i resursa u okviru ekonomskog rasta.

Dokumenti:

Okolis na dlanu_2014