Odluka o odabiru

3. lipnja 2019.

Za predmet nabave Usluge stručnog nadzora gradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, evidencijski broj nabave: VV-01/18, na Temelju kriterija za odabir ponude iz točke 6.7. Dokumentacije o nabavi, kao ekonomski najpovoljnija ponuda odabire se ponuda Zajednica ponuditelja: EPTISA ADRIA d.o.o., Ulica Charlesa Darwina 8, 10000 Zagreb; INSTITUT IGH d.d., Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb; INVESTINŽENJERING d.o.o., Tuškanova 41, 10000 Zagreb, ponuda br. EA-9/2018 od 24.09.2018. godine s ostvarenih 100 bodova i s cijenom ponude od 10.077.050,00 HRK bez PDV-a odnosno 12.596.312,50 HRK s PDV-om.