O nama backup

27. studenoga 2016.

Regionalni centar čistog okoliša d.o.o.

za gospodarenje otpadom je županijska komunalna tvrtka sa sjedištem u Splitu, osnovana 29.04.2005.g. te je Splitsko – dalmatinska Županija (SDŽ) jedini član (osnivač) društva. Društvom od 19. ožujka 2014. g. upravlja privremeni upravitelj, Tomislav Šuta.

Tko smo

Svrha osnivanja društva definirana je u čl. 1. u vezi sa čl. 5. Izjave o osnivanju društva gdje se određuje da se društvo osniva radi ostvarivanja dobiti obavljanjem gospodarske djelatnosti gospodarenja neopasnim otpadom što obuhvaća:

 • Skupljanje otpada za potrebe drugih
 • Prijevoz otpada za potrebe drugih
 • Posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
 • Skupljanje, oporabu i /ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • Proizvodnja električne energije
 • Proizvodnja plina.

Osim ovih djelatnosti, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju gore navedenih djelatnosti ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz navedene djelatnosti.

Da bi Društvo moglo obavljati registriranu djelatnost iz stavka 1. Članka 5. Izjave, potrebno je izgraditi infrastrukturu za gospodarenje otpadom jer ona danas u Splitsko-dalmatinskoj županiji ne postoji i uspostaviti županijski sustav gospodarenja otpadom. Tako se danas bavimo pripremom investicijskog projekta, odnosno izradom potrebne projektne dokumentacije, ishođenjem dozvola, osiguranjem sredstava za sufinanciranje izgradnje i dr., sukladno st. 2. istog članka. Također, provodimo i niz informativnih akcija radi približavanja koncepta županijskog sustava gospodarenja otpadom njegovim budućim korisnicima.

ORGANIZACIJSKA SHEMA DRUŠTVA

NADZORNI ODBOR

 • Ivan Parčina, predsjednik
 • Anđelko Duvančić, zamjenik
 • Damir Margeta, član
 • Petar Penga, član
 • Kristina Penga, član, predstavnik radnika