Nacrt Plana gospodarenja otpadom RH u javnoj raspravi

23. lipnja 2016.

Priopćenje za javnost MZOIP od 23. lipnja 2016. g.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2016. do 2022. godine od danas je u javnoj raspravi.

‘Ovim Planom unaprjeđujemo politiku gospodarenja otpadom sukladno konceptu kružnog gospodarstva u kojemu vrijedne sirovine iz opada ponovno iskorištavamo umjesto da završavaju na odlagalištima. Plan se temelji na odvojenom prikupljanju otpada, recikliranju i kompostiranju. Time ćemo omogućit ispunjenje EU obaveze da do 2020. godine odvojeno prikupljamo 50% papira, stakla, plastike i metala. Jednako važno, donošenje Plana uvjet je za korištenje 475 milijuna eura koji su Hrvatskoj na raspolaganju za projekte zaštite okoliša kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.’ – istaknuo je ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović.

Ključne mjere nacrta novog Plana gospodarenja otpadom su kućno kompostiranje, centri za ponovnu uporabu i gradnja većeg broja reciklažnih centara sa sortirnicama i kompostištima. Planirani centri za gospodarenje otpadom razmatraju se na način da se prilagode novom sustavu i smanje kapacitete obrade miješanog komunalnog otpada.

Unaprijeđeni sustav gospodarenja otpadom bit će ekonomski i ekološki održiviji od aktualnog sustava koji se temelji na velikim centrima za gospodarenje otpadom čija gradnja znači i značajno povećanje cijena usluga odvoza otpada. Unaprjeđenje na kojem se radi omogućit će da povećanje cijena odvoza otpada bude manje.

Plan gospodarenja otpadom RH sadrži i konkretne mjere za sprječavanje nastanka otpada.

Time će se omogućiti da Hrvatska dobije cjeloviti sustav gospodarenja otpadom, znatnije poveća stupanj reciklaže, ispuni EU obveze, a da građanima znatnije ne poskupi cijena odvoza otpada.

Javna rasprava trajat će od danas do 30. lipnja. Javno izlaganje o nacrtu Plana održat će se u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i prirode 29. lipnja s početkom u 12 sati, a javni uvid u dokument omogućen je svaki dan za vrijeme trajanja javne rasprave od 10 do 13 sati.

Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2022., Strateška studija o utjecaju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2022. na okoliš, kao i sva ostala dokumentacija, dostupni su putem poveznice http://www.mzoip.hr/hr/okolis/procjene-utjecaja-na-okolis.html (kategorija: Procjena utjecaja na okoliš i strateška procjena utjecaja na okoliš, potkategorija:Strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO), potkategorija: Postupci strateške procjene, nadležno tijelo je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode).